Werkloosheid naar laagste niveau in 20 jaar

Vooral jongeren gingen vorige maand weer meer aan het werk. De cijfers registreert pas sinds 2003 de werkloosheidscijfers per maand. Maar het bureau verwacht dat dit wel eens het laagste werkloosheidspercentage sinds de jaren zeventig kan zijn. 
In de eerste maand van dit jaar zaten 354.000 mensen thuis die wel willen en kunnen werken. Dat is dus 3,6 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werkenden kwam uit op 9,4 miljoen.