Veel vergunningen verleend voor nieuwbouw

In Zuid-Holland werden met ruim 19.000 de meeste vergunningen verleend. Het dieptepunt in het aantal vergunde nieuwbouwwoningen werd bereikt in 2013, toen voor slechts 27.000 huizen een vergunning werd afgegeven. Daarna nam het aantal vergunningen toe. In de periode 2017-2021 lag dit aantal gemiddeld rond de 68.000 per jaar.
Dat is nog altijd minder dan in de periode van voor de kredietcrisis van 2008. Tussen 2000 en 2008 werd jaarlijks nog voor gemiddeld 80.000 nieuwbouwwoningen een vergunning verleend.