Uitvaartwensen van Nederlanders veranderd door corona

Door de lockdowns van de afgelopen twee jaar en aangepaste regels zijn uitvaarten kleinschalig, intiemer en hybride geworden. In het onderzoek, waaraan zo'n 1000 Nederlanders deelnamen,  geeft twee derde van de ondervraagden nu de voorkeur aan kleinschalige uitvaart met alleen directe naasten, al dan niet gecombineerd met een condoleance of livestream voor overige genodigden. Ook geeft meer dan een derde van de ondervraagden aan te kiezen voor een uitvaart in de open lucht als alternatief voor de kerk of een rouwcentrum. 
Volgens Ardanta geeft een kwart van de mensen aan meer voorbereidingen te hebben getroffen om hun nabestaanden te ontzorgen. Toch constateert de uitvaartverzekeraar dat veel mensen nog onvoldoende regelen voor hun uitvaart.