Steunmaatregelen voor ondernemers stoppen in april

Het gaat om de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het uitstel van belastingbetalingen. Er komt ook een einde aan de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), het reguliere Bbz wordt weer zonder wijzigingen uitgevoerd.
Met de versoepeling van de coronamaatregelen en de positieve economische vooruitzichten hebben ondernemers weer de kans om zonder beperkingen te ondernemen, vindt het kabinet. Dat betekent ook dat er na twee jaar een einde komt aan de steunpakketten.