Record van ruim 400.000 vacatures

Door de toenemende vergrijzing zal ook de krapte in de zorg verder toenemen de komende jaren. Er zijn nu al voorspellingen dat we richting 2030 in de zorg een tekort van maar liefst 100.000 mensen hebben. Volgens Randstad moeten daarom alle zeilen worden bijgezet om het arbeidspotentieel goed te benutten. “We willen vooral meer jongeren bereiken en richting een baan begeleiden. Datzelfde geldt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar er is vaak sprake van een mismatch. We kunnen niet elke werkzoekende op een ICT-vacature zetten.” De inzet van arbeidsmigranten behoort ook  tot de oplossingen om de personeelstekorten aan te pakken.