Iets meer faillissementen in maart

In maart zijn 168 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 32. Dat zijn er 5 meer dan in februari. De handel heeft ook de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in maart de meeste faillissementen uitgesproken in de sector verhuur en overige zakelijke diensten.
Kredietverzekeraar Atradius voorspelt dat het aantal faillissementen in Nederland dit en volgend jaar flink zal oplopen vanwege het beeindigen van de overheidssteun. Atradius stelt in zijn faillissementsvooruitzichten voor 2022 en 2023 dat dit jaar het aantal met 101 procent toe zal nemen ten opzichte van vorig jaar, gevolgd in 2023 met een stijging van 19 procent.